Projekčné kancelárie

Čo Vám môžem ponúknuť:

 • Viac ako 20 ročné skúsenosti v stavebníctve
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie vonkajších vodovodov a kanalizácii
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie zdravotechnických inštalácii

Referencie:

Inžinierske stavby:

 • Projektová dokumentácia DUR a DSP – Prívod stolovej vody Lucka 7,5 km vodovod
 • Projektová dokumentácia DUR a DSP – Prívod minerálnej vody Trenčianske Mitice 3,5 km vodovod
 • Projektová dokumentácia DUR, DSP, RP a TD – Nosný systém MHD Bratislava (vodovod, kanalizácia a kolektor)
 • Projektová dokumentácia DUR, DSP a RP – Priemyselný park Trenčín (vodovod, kanalizácia a čerpacia stanica splaškový a dažďových vôd 1200 l/s)
 • Priemyselné parky
 • Investičná bytová výstavba
 • Prevádzkové poriadky vodných stavieb

Zdravotechnické inštalácie:

 • Polyfunkčné bytové domy
 • Priemyselné haly
 • Rodinné domy

Som členom Slovenskej komory stavebných inžinierov