Investičná bytová výstavba

Ponuka služieb

  • Konzultácie v prípravnej fáze výstavby
  • Zabezpečenie všetkých profesií k vypracovaniu projektovej dokumentacie (komunikácii, elektro, voda, kanalizácia, plyn a iné)
  • Koordinácia projekčných prác
  • Vypracovanie projektu stavebného zámeru
  • Vypracovanie projektu pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie
  • Vypracovanie rozpočtu stavby
  • Vypracovanie prevádzkových poriadkov vodných stavieb